05
Ноември
2019

Ламбърт Гребе Листа

Ламбърт Гребе Листа
2019-11-05

Скъпи фермери,

Задачите са тежки през цялата година… но през есента можете да се насладите на множество цветове докато листата падат! Някой трябва да свърши работата, а Ламбърт е овца за всички ситуации.

https://upportal.wavecdn.net/news/images/0511_2019_MFF_Lambert_rakes_640_250.jpg

С всяка покупка от 100 Кредита* или повече, ще получите Ламбърт Гребе Листа безплатно за своята кутия с подаръци!

https://upportal.wavecdn.net/news/images/0511_2019_MFF_hobby_sheep_640_250.jpg

С всяка покупка от 200 кредита** или повече, ще получите колекционерски пакет с една хоби овца екшън фигура за своята кутия с подаръци. С покупка от 500 Кредита, ще получите три пакета, а с 1000 Кредита или повече, ще получите седем!

https://upportal.wavecdn.net/misc/images/mff/!Sheep_All_Hobbys.png

Насладете се на играта!

Ваш екип на Весела Ферма

* С покупка от 100 Кредита или повече, ще получите Ламбърт Гребе Листа.

** С покупка от 200 Кредита или повече, ще получите колекционерски пакет в допълнение към Ламбърт Гребе Листа; с покупка от 500 Кредита, ще получите 3 колекционерски пакета; а с покупка от 1000 Кредита или повече, ще получите седем колекционерски пакета.

Весела Ферма
Хайде!