Netscape

1. Изберете меню  "Tools" и след това  "Options"

2. Натиснете на "Privacy", изберете "Private Data" и "Clear Private Data Now"

3. Запишете настройките като натиснете на OK, след което затворете и рестартирайте своя баузър.