Internet Explorer

1. Изберете менюто "tools", и изберете "internet options"

2. Под секцията "general", изберете "browsing history", и натиснете на бутона "delete"

3. Изберете "temporary internet files", след което натиснете "delete"

4. Запишете настройките като натиснете на "OK", след това рестартирайте браузъра си.