Google Chrome

1. От листата с инструменти на Google Chrome изберете "Settings"
2. На следващата страница изберете "Show advanced settings.
3. След това в секцията Privacy натиснете на бутона "Clear browsing data..."
4. От отворилото се меню изберете опциите, които искате да бъдат изчистени и периода, за който искате да бъдат изчистени.
5. След това натиснете на бутона "Clear browsing data".