Търговски експедиции
Изображение

За да изпълнявате задачи, освен събирането на средства, в своята гилдия, можете да изберете една от четири професии.
Тези професии са необходими, за да изпращате кораби на далечни дестинации и да търгувате с екзотични стоки.
Можете да си изберете подходяща работа в зависимост от своя ранг в гилдията (управител, консул, търговец или членове) и да я променяте по всяко време.
Вашата професия може да се сменя безплатно на всеки 24 часа, ако искате да я смените преди това трябва да заплатите златни кюлчета.
Сградите са до реката близо до офиса.

Достъпни са следните професии:
 
 • Изображение Корабостроител
  Корабостроителя работи в корабостроителницата. Корабите се строят и поправят тук. Всички разходи са за сметка на гилдията. Той също така избира корабите за търговските експедиции. За всички тези задачи, той ще получава работен опит. Колкото повече работен опит има корабостроителя, толкова повече може да разшири корабостроителницата. Колкото по-високо е нивото на корабостроителницата, толкова по-бързо се строят, поправят и подготвят корабите за търговски експедиции.
 • Изображение Оръжейник
  Оръжейника работи в ковачницата. Оръдията се създават в ковачницата. Всички разходи са за сметка на гилдията. Той също избира въоръжението за търговските експедиции. За всички тези задачи той получава работен опит. Колкото повече работен опит има оръжейника, толкова повече може да разширява ковачницата. Колкото по-високо е нивото на ковачницата, толкова по-добри оръжия може да прави и по-бързо да подготвя корабите за търговски експедиции.
 • Изображение Наемащ агент
  Наемащият агент работи в таверната. Тук се наемат членовете на екипажа. Всички разходи са за сметка на гилдията. Той също така избира екипажа за търговските експедиции. За всички тези задачи той получава работен опит. Колкото повече работен опит има наемащия агент, толкова по-високо е нивото на таверната. Колкото по-високо е нивото на таверната, толкова по-опитен екипаж може да наеме той и по-бързо може да подготви корабите за търговските експедиции.
 • Изображение Търговец
  Търговецът работи в търговската поща. Търговските стоки се произвеждат тук. Всички разходи са за сметка на гилдията. Той също така взима стоките от търговските експедиции. За всички тези задачи той получава работен опит. Колкото повече работен опит има търговецът, толкова повече може да разшири търговската поща. Колкото по-високо ниво е търговската поща, толкова по-качествени стоки могат да се предоставят и по-бързо да се подготвят търговските експедиции.

Изображение
Търговските експедиции
Можете да намерите търговски експедиции чрез таб “търговски експедиции” в интерфейса на гилдията.

Изображение
Бутона "На път" показва колко кораби на гилдията пътуват към своята дестинация.
Натискането на кораба показва повече детайли като дестинация, стоки и време за път.

Изображение
Управителя и консула могат да избират дестинацията и стоките за търговска експедиция.
Натискане на малкото знаме показва стоките, дистанцията и предлаганото въоръжение.

Изображение
Всички статистики за търговските експедиции в процес или подготовка са показани тук.

Изображение
Показва кораби, оръдия, екипаж и стоки притежание на гилдията.

Как да подготвя търговска експедиция?

Step 1: Изберете дестинация и стоки
Управителя или консула избира дестинация и стоки чрез “избор на цел”. Натискане на знаме показва детайли за дестинацията:
 • Име на дестинацията
 • Разстояние в морски мили. Важно е гилдията да притежава кораб, чийто обхват съответства на дистанцията.
 • Търговски стоки: показва име, покупна цена и продажна цена на стоките.
 • Стойност оръжия: показва предлагана стойност за оръжията необходими да се отблъснат пиратски атаки.

След избор на дестинация и стоки мижете да натиснете “Начало на търговска експедиция” (автоматичен старт ще започне експедицията автоматично щом подготовките са завършени).

Стъпка 2: След избиране на дестинация и стоки можете да продължите към таб “търговска експедиция”.
Корабостроител трябва да предостави адекватен кораб. За да стане това, той натиска бутона “приеми”.
След това трябва да избере съответстващ кораб.
Следните стойности се показват когато корабостроител натисне на кораб:
 • Склад: показва колко стоки могат да се носят и търгуват.
 • Размер екипаж: тази стойност трябва да съответства, за да започне експедицията.
 • Скорост: възли в час. Колкото по-бърз е кораба, толкова по-скоро ще се завърне.
 • Минимален обхват: тази стойност показва минималното разстояние, което кораба може да измине.
 • Максимален обхват: тази стойност показва максималното разстояние, което кораба може да измине. Ако разстоянието е между минималния и максималния обхват, има шанс експедицията да се провали.
 • Места за оръдия: максималния брой оръдия на този кораб.
Параметрите на експедицията можете да откриете в доната дясна секция. След откриването на подходящ кораб, корабостроителя натиска на “Използвай” бутона под избрания кораб и след това “Започни зареждането”.
Ще бъдете изпратени обратно в секцията за подготовка. Предоставянето на кораб отнема известно време, но може да бъде пропуснато. Щом корабостроителя е готов идва ред на оръжейника.

Стъпка 3: Екипиране на кораба с оръдия

След като корабостроителя предостави кораба, оръжейника трябва да го екипира с оръжия. За да направи това, той трябва да натисне на “приеми” в екрана за подготовка. Сега оръдията от склада на гилдията могат да се заредят на кораба.
Всяка дестинация има определена “стойност оръжия”, която определя колко опасна е експедицията.
Броя оръдия е лимитиран от броя места за оръжия на кораба. Всяко оръдие има своя собствена стойност за оръжие.
Сумата от екипираното оръжие трябва да бъде по-висока от стойността оръжия необходими, за да имате добра защита от пирати.
За да зареди оръдия, оръжейника трябва да избере вид оръдие и да зададе броя оръдия в ляво.
В по-долната средна част на екрана се показват оставащите места за оръдия, текущата стойност на оръжията и вероятности. Ако кораба бъде изпратен без оръжия шанса да бъде атакуван е 75%!
Няма пират, който да пропусне такава лесна плячка! Арррр!

След като открие подходяща комбинация, оръжейника натиска “започни товарене”.
Ще бъдете върнати в секцията за подготовка. Въоръжаването на кораба отнема време, но може да бъде пропуснато. След като оръжейника е готов, идва реда на наемащият агент.

Стъпка 4: Екипажа
След като оръжейника е заредил кораба с оръжия, наемащите агенти добавят подходящ екипаж. За да направи това, той трябва да натисне на “приеми” в прозореца за подготовка. Сега могат да се изберат моряци. Нужния екипаж зависи от вида кораб.
Всеки моряк има стойност за екипаж. Сумата от всички членове на екипажа е равна на общата сума за екипаж. За да изпрати моряците на кораба наемащият агент избира член на екипажа и избира броя на тези членове.
Текущата стойност за екипаж се показва в средата.
След като открие подходяща комбинация, наемащият агент избира “започни качването”.
Ще бъдете върнати в секцията за подготовка. Качването на хората отнема малко време, но може да бъде пропуснато. Щом наемащият агент е готов е ред на търговеца.


Стъпка 5: Зареждане на продукти
След като наемащият агент е качил хората на кораба, търговецът трябва да качи стоките. За да направи това, той трябва да натисне “приеми” в прозореца за подготовка. Сега могат да се изберат стоки. Количеството, което може да бъде транспортирано зависи от склада.
За да зареди стоки, търговецът избира пакети със стоки и избира количеството в ляво.
Всеки пакет. Общата стойност на пакетите се показва в долната среда, включително и броя и стойността на екзотичните стоки. Ако стойността на стоките е твърде висока, няма да имате максимална печалба. Ако стойността е твърде ниска, кораба ще се върне само частично зареден.
След като открие подходящата комбинация, търговецът натиска на “започни зареждане”.
Ще бъдете върнати в секцията за подготовка. Зареждането отнема малко време, но може да бъде пропуснато. .
След като търговецът е готов, управителя или консула могат да започнат търговската експедиция чрез натискане на “Започни търговската експедиция”.

Сега търговската експедиция започва...

Корабът сега няма да го има за известно време. Процеса може да се види в таб “На път”.

След като времето изтече кораба се завръща в пристанището и може да бъде разтоварен. За да направи това, търговецът трябва да натисне “приеми”. Разтоварването на стоките отнема време, но може да бъде пропуснато. Гилдията печели гилд точки и екзотични стоки за изпълнението на търговски експедиции.
Корабът се износва и захабява, в зависимост от пропътуваното разстояние и може да се нуждае от поправка.
Части от оръдията трябва да бъдат разменени след път. Всички здрави оръдия ще бъдат преместени в склада на гилдията .
Нов екипаж трябва да бъде нает за следващата експедиция.

Моят кораб не се завърна - защо?
Има два възможни сценария:
 • Пирати: Вашата оръжейна стойност е била по-ниска от максималната необходима стойност. Корабът е бил атакуван от пирати. Това равнява на пълна загуба за гилдията.
 • Морска буря : Пътуваното разстояние е било по-голямо от максималния обхват на кораба. Това е счупило кораба след морска буря. Това се равнява на пълна загуба за гилдията.