Дървета, животински продукти
Как да се сдобия с продукти?
Ще получавате продукти, чрез култивиране на растения в своите поля, или чрез отглеждане на животни, които произвеждат продукти във вашите кошари. Растенията, както и младите животни се нуждаят от малко време, за да пораснат напълно. Ако се грижите добре за растенията и животните и ако кликате върху иконите, които се появяват над тях, те ще растат по-бързо. Растенията могат да се жънат щом узреят. Порасналите животни ще произвеждат стоки, това обаче също отнема време. Поставете мишката си над животно или растение, за да видите оставащото време за растеж или узряване.

Защо и как да обработваме продукти?

Обработката на стоки, повишава тяхната стойност и продажбата им ще ви донесе повече пари. Можете да обработвате всички стоки във вашия склад чрез построяването им в съответната производствена сграда, примерно, мелницата ще превърне житото в брашно. Ако след това построите пекарна, ще можете да превърнеш брашното в печива. Щом поставите производствена сграда, клинете на нея и изберете иконата 'Обработи стоки' от нейното меню. Ще се отвори екран за производство. В дясната страна има 4 места за избор на стоки за обработка. Колкото по-голямо е количеството, толкова повече време ще отнеме завършването на производството. След това клинете на 'Започни производство'. Производството ще отнеме време. Щом е готово, ще се появи икона над сградата. Кликнете на нея, за да получите готовите стоки.

Как да продавам стоките си?

Най-лесният начин е да продавате стоките си директно от склада. Просто нагласете количеството, което искате да продадете и натиснете 'продай'. Освен това, ще можете да продавате стоките си директно на тези клиенти, които имат зелено мислещо балонче над главите си. Кликнете на това балонче, за да продадете исканите от клиента стоки. При достигането на определено ниво ще ви се отключи опцията да поставите щандове за продажба, от тях стоките ви ще ви носят по-голяма печалба. При зареждането им ще можете да нагласите продажните цени. Поръчките на пътуващите търговци също са с висок приход(не само талери, но и точки), въпреки че може да са по-трудни за изпълнение, пътуващите търговци обикновенно искат голямо количество различни стоки, освен това офертата им е валидна за определено време.

Особености на плодните дръвчета и животните.

Можете да продадете животни си щом те пораснат напълно. Трябва, обаче, да запазите животните, които произвеждат продукти, защото те могат да бъдат преработени в други в съответната сграда. Подобно на тези животни, вашите плодни дръвчета също ще произвеждат стоки: те няма просто да бъдат премахнати, когато жънете, а ще останат на полето и щом плодовете са обрани, ще можете да откъснете следващите плодове щом са готови. Както животните, така и плодните дръвчета, обаче, са плодородни само за определено време и щом това време измине, те няма да произвеждат повече стоки. Ако поставите мишката си върху дърво или животно, ще видите колко стоки е произвело съответното дърво/животно до сега, както и колко още производства може да извърши. След това, ще можете да продадете(ако желаете) дръвчетата и животните.