Гилд
Основаване или присъединяване към гилдия.

Всеки играч от ниво 12 може да основе гилд чрез гилд бутона, който може да се намери в горното меню от днес:

Изображение

Сега натиснете на бутона в ляво, за да основете своя гилдия:

Изображение

Цената за основаване е еднократна такса от 150 000 талери. Основателя на гилдията автоматично получава титла "управител", и така той е лидера на гилда. Управителя може да приема нови членове, да дава титли на членовете на гилдията, да определя предизвикателства и да дарява стоките, които членовете на гилдията са дарили, на състезания за гилдии.

Изображение

За да привлечете нови членове можете да каните играчи от прегледа на гилдията:

Изображение

В началото, гилдията може да се състои от общо трима членове. Места за нови членове могат да се закупят в магазина на гилдията.

За да се присъедините към съществуващ гилд, трябва да бъдете поканен. Няма нужда да споменаваме, че можете да се свържете с гилдията сам. Прегледайте гилдиите в статистиката за гилдии, или потърсете специфично име на гилд. Сега натиснете на "напиши съобщение", за да се свържете с гилдията. Управителя на гилдията ще получи съобщение и може да ви изпрати покана, ако желае.

Ако бутона в класирането е неактивен, гилдията не желае да бъде запитвана чрез класирането. В този случай гилдията може да няма свободни места или иска сама да избира членовете си. Не е нужно да сте приятели с даден играч, за да бъдете приет в неговата гилдия.

Изображение

Ако гилдия реши да ви направи свой член, ще получите покана, която трябва да приемете.

Изображение

Щом играч се присъедини към гилдия, офиса на гилдията ще се появи в горната част на фермата (до пътуващият търговец). В зависимост от нивото на гилдията, офиса ще променя своя облик, за да отрази статуса на гилдията.

Изображение ИзображениеИзображение


Гилдия и нейните рангове

Членовете на гилдията имат различни рангове, а с тях различни отговорности.

Управителя е водача и основателя на гилдията. Консули помагат на управителите и се грижат за задълженията на управителите докато тях ги няма, както и оценители, които помагат с администрацията на гилда. Всички други членове на гилдията имат титла търговец.

Администрирането на гилд

Управителят може да промени ранговете на всички членове на гилдията в предлага на гилдията. Изберете член на гилдията от списъка и натиснете на съответния бутон в лявото меню, за да направите това:

Изображение

Управителят може да понижава или повишава членовете на по-висока позиция:

Изображение

Добавяне на нови места в магазина на гилдията и разширяване на склада

Дарените на гилдията талери могат да се използват за отключване на още места за членове на гилдията или разширяване на склада на гилдията.

Можете да преминавате между двете опции чрез следните бутони в магазина на гилдията:

Изображение

Чрез таб разширение на склад, можете да добавите повече място в склада си, а чрез таб разширение на гилд, повече места за членове.

Изображение Изображение

Правене на дарения към гилдията и печелене на точки принос (ТП)

За да може гилдията да функционира правилно, участва в състезания, вътрешни цели за събиране на средства, да приема нови членове чрез добавяне на нови места и разширение на склада, нейните членове трябва да правят дарения под формата на талери или продукти редовно.

В зависимост от това колко високи са даренията или приноса, играча ще получи точки принос (ТП). Тези точки принос им носят титли, които показват тяхната щедрост, и които могат да се видят в прегледа на гилдията или чрез вътрешното класиране на други гилдии.

Членовете на гилдията могат да даряват стоки чрез съответните бутони в своите собствени складове.

Изображение --> Изображение

Цел за събиране на средства

Управителя на гилдията или един от консултантите могат да назначат цел за събиране на средства, която трябва да бъде завършена за определено време. До изтичането на това време, членовете на гилдията трябва да дарят предварително зададено количество талери. Ако целта бъде достигната, всички играчи ще получат бонус. В зависимост от това колко висока е целта, те ще получат допълнителни точки опит за работата, която правят на своите поля или грижата на своите животни (докато са онлайн). Този бонус ще бъде активен предварително определено време.

Средствата на гилдията

Талерите в средствата на гилдията могат да се използват за отключване на повече места за членове и за допълнително място в склада (вижте по-горе).

Седмичното състезания - Състезание срещу други гилдии и печалба на гилд точки

Всяка седмица 7-дневно състезание ще започва между всички гилдии. По време на всяко състезание кралят ще иска продукти, които гилдиите трябва да доставят! Управителя, консултантите или помощниците са единствените, които могат да даряват продукти от гилда тук. Тези продукти се взимат от склада на гилдията.

Изображение

Членовете на гилдията могат да гледат колко са дарили другите гилдии, и коя награда ги очаква. В зависимост от своето класиране когато завърши състезанието, гилдиите получават гилд точки, които им помагат да достигат по-високи нива.

Освен това, всички членове на гилдията, които са били част от гилда за 14 дни (членове, които са били част от гилда по-малко от 14 дни са в изпитателен срок), ще получават предварително определено количество части от статуи на исканите продукти в злато, сребро или бронз. Всяка статуя се състои от 15 части.

Изображение

Разпределението на частите от статуи зависи от класирането на гилдията в състезанието:

Места 1-15 ще получат 15-1 части от златна Статуя
Места 16-30 ще получат 15-1 части от сребърна Статуя
Места 31-45 ще получат 15-1 части от бронзова Статуя

Затова място 1 ще получи 15 златни части, място 2 14 златни части и т.н., до място 15, което ще получи само 1 част.
Място 16 ще получи 15 сребърни части, място 17 ще получи 14 сребърни части до 30то място, което ще получи само 1 част.
Място 31 ще получи 15 бронзови части, място 31 ще получи 14 бронзови части, до място 45, което ще получи само една част.


Къде другаде можем да получим гилд точки?

За да направи място в своя склад, гилдията може да дарява продуктите складирани в своя склад на нуждаещите се. В зависимост от количеството и стойността на стоките, които дари, гилдията ще получи гилд точки.

Изображение-->Изображение