08
Ноември

Ден на Свободните във Весела Ферма

Ден на Свободните във Весела Ферма
2018-11-08

Скъпи фермери,

Зимата наближава пред нас, студена и сива. Много от самотните в Мууград жадуват някой, с който да да споделят своето дебело вълнено одеяло и да разведрят мрачните дни и тъмните нощи с приятни разговори и сърдечни прегръдки.

https://upportal.wavecdn.net/news//images/1105_18_640_250_Mff_Single's_Day.jpg

В чест на Деня на Свободните на 11 Ноември, клиентите в Мууград - дали ще е във фермата, в лесовъдството, пикник областта или фермерския пазар - показват своята щедра страна и ще ви дават 22% повече Картофени Долари от сега до 13 Ноември в 11:59 pm CET.

Насладете се на играта!

Ваш екип на Весела Ферма

Весела Ферма
Хайде!